Voor en door salarisadministrateurs

wnra veranderingen 20180904

6 november 2019 in Aristo Utrecht

Deze regeling gaat in op 1 januari 2020. Voor salarisadministrateurs en HRM’ers die bij overheidsinstellingen werken, maar ook voor overige geïnteresseerden hebben wij een workshop over de Wnra georganiseerd. Deze wetgeving geldt voor alle (semi-)ambtenaren, behalve voor de politie.
Door deze regeling gaat er veel zaken wijzigen voor de ambtenaren. Te denken valt aan een arbeidsovereenkomst, ontslag en ontslagvergoeding, etc.

Deze workshop wordt verzorgd door Mint Trainingen, welke gespecialiseerd zijn in de ambtenarenwetgeving.

IMG 2379