Uitnodiging Algemene ledenvergadering VNSa 2021

Beste collega,

Helaas was het vorig jaar niet mogelijk om een fysieke ledenvergadering te organiseren, maar dat wordt dit jaar anders. Evenals in de jaren voor 2020 heeft het bestuur de ledenvergadering dit jaar gecombineerd met een educatieve en gezellige middag.

De ALV vindt dit jaar plaats op dinsdag 14 september 2021 in Den Bosch.

Wat gaan we allemaal doen?
Het programma ziet er als volgt uit

13:00 – 13:30 uur Ontvangst in 1931 Congrescentrum (Oude Engelenseweg 1, 5222 AA Den Bosch). Hier kunt u uw auto parkeren.

Er wordt vooraf geen thee of koffie geschonken.

13.30 – 14.00 uurLopen naar de aanlegsteiger (Molenstraat 15a) voor een rondvaarttocht. Voor degene die met openbaar vervoer komen, raden wij aan om direct naar de aanlegsteiger te gaan in plaats van het congrescentrum.
14.00 – 16.00 uurRondvaart door De Binnendieze.

De rondvaart duurt ongeveer 1 uur. Men kan in de resterende tijd eventueel de stad bezoeken. Mocht u voorkeur hebben voor een bepaalde tijd, dan kan u dit aangevenop het inschrijfformulier. Wanneer er teveel aanmeldingen voor één tijdstip zijn, wordt gekeken naar tijdstip van aanmelding.

16.30 – 17.00 uurOntvangst in 1931 Congrescentrum met koffie/thee en een versnapering
17.00 – 18.30 uurLedenvergadering

In deze vergadering is Erik Stokkentre aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij het secretariaat
melden. Een kandidatenprofiel is terug te vinden op onze website.

18.3.0 – 20.00 uurBuffet

Hier is gelegenheid om na te praten over de dag en te netwerken.

Opgeven kan vóór 24 augustus a.s. via onderstaand inschrijfformulier

De kosten (eigen bijdrage) voor deze dag bedragen € 15 per persoon.
Indien u na uw aanmelding bedenkt en u wilt zich afmelden voor dit event, dan kan dat kosteloos tot 7 september 2021. Daarna berekenen wij een no-show tarief van € 35,– per persoon (ongeacht de reden).

Maar met zo’n programma wil je als VNSA-lid er toch bij zijn!

Na uw aanmelding ontvangt u één week voorafgaand aan deze ledenvergadering de stukken voor deze ALV bijeenkomst alsmede een routebeschrijving.
Graag zien wij u op 14 september a.s.!

Schrijf je nu in voor deze dag!

Maar met zo’n programma wil je als VNSA-lid er toch bij zijn!

  Inschrijfformulier – ALV 14 september 2021

  Ik ben aanwezig op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van dinsdag 14
  september 2021 in Den Bosch.

  Indien gekozen voor de rondvaart gaat mijn voorkeur uit naar de rondvaart vanaf::

  Wenst u gebruik te maken van de maaltijd (vanaf 18.30 uur)?

  Na aanmelding ontvangt u één week voorafgaand aan de vergadering een bevestiging met daarbij de benodigde stukken, zoals een agenda, routebeschrijving, jaarverslag van de secretaris 2020, de financiële stukken 2020 en de notulen van de vergadering van 29 september 2020.

  Datum van invullen