Voor en door salarisadministrateurs

Uit de uitnodiging voor het jubileumfeest heeft kunnen lezen, dat er een buitengewone ledenvergadering wordt gehouden op 10 oktober a.s. van 15.30 tot 16.00 uur in de Observant in Amersfoort. Deze vergadering wordt vóór ons jubileumfeest gehouden en betreft wijzigingen in de statutenwijzigingen en huishoudelijk reglement zoals besproken in de ledenvergaderingen van 2017 in Amsterdam en 2018 in Den Haag.

De wijzigingen betreffen het collectief lidmaatschap voor werknemers van bedrijven, alsmede het toelaten van leden die geen PDL-diploma of gelijkwaardig hebben, maar wel affiniteit hebben met de salarisadministratie. Dit betreft voornamelijk personen zoals HRM'ers, P&O-medewerkers, managers.

Onze notaris heeft onze statuten hierop aangepast. De gewijzigde concept-statuten alsmede het huishoudelijk reglement ontvangt u hierbij.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1 opening
2 vaststelling notulen ledenvergadering 9 mei 2018
3 goedkeuring statutenwijziging
4 goedkeuring huishoudelijk reglement
5 rondvraag
6 sluiting

Wanneer u bij deze buitengewone ledenvergadering aanwezig wilt zijn, dan kunt u via mail, website of per post aangeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u aan het secretariaat via mail of per post kenbaar maken of u het eens of oneens bent met deze wijzigingen vóór 8 oktober a.s.

Wanneer?
10 oktober 2018 van 16.30 uur tot 20.00 uur

Waar?
De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort

Aanmelden