Internationale arbeid / grensoverschrijdend werken

Voor deze workshop ontvang je 49 NIRPA PE-punten

Ook voor de internationaal werkende werknemer blijft de wereld in beweging. In deze studiemiddag gaan we in op de actualiteiten die direct gevolg hebben voor de salarisadministrateur. Denk aan Brexit, COVID-maatregelen, verdragswijzigingen, detacheringsregelingen, toepassing belastingverdragen, sociale zekerheid, etc. Allemaal onderwerpen die het dagelijkse werk beïnvloeden van de salarisadministrateur met personeel en opdrachtgevers die grensoverschrijdend werken (grensarbeiders, uitgezonden en inkomend personeel).

3 november 2022 – Aristo Eindhoven –  Carlo Douven

Schrijf je in voor de workshop Internationale arbeid / grensoverschrijdend werken

3 november 2022