Voor en door salarisadministrateurs

Let op! Door de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus hebben wij besloten om de Algemene ledenvergadering te verzetten naar een nog nader te bepalen datum!

Naar aanleiding van de succesvolle Algemene Ledenvergaderingen van de afgelopen jaren, heeft het bestuur dit jaar wederom de ledenvergadering gecombineerd met een educatieve en gezellige middag. Dit jaar in Den Bosch.

Deze middag vindt plaats op woensdag 8 april 2020.

Wat gaan we allemaal doen? Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 – 13.30 uur Ontvangst in Willem II Kunstruimte in Den Bosch. Hier kunt u uw auto parkeren. De locatie is ook goed via openbaar vervoer bereikbaar. Er wordt vooraf geen thee of koffie geschonken.
13.30 – 14.00 uur Lopen naar de aanlegsteiger
14.00 – 16.00 uur Rondvaart door De Binnendieze
16.00 – 16.30 uur Teruglopen naar Willem II Kunstruimte
16.30 – 18.00 uur Ledenvergadering. In deze vergadering is Ingrid Hemrika aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij het secretariaat melden.
18.00 – 20.00 uur Shared dinner in Willem II Kunstruimte

 

Hier is gelegenheid om na te praten over de dag en te netwerken.
Opgeven kan vóór 15 maart a.s. via het onstaande formulier.

De kosten voor deze dag bedraagt € 15 per persoon.
Indien u na uw aanmelding toch nog bedenkt en u wilt zich afmelden voor dit event, dan kan dat kosteloos tot 27 maart 2019. Daarna berekenen wij een no-show tarief van € 35,-- per persoon (ongeacht de reden).
Maar met zo'n programma wil je als VNSA-lid er toch bij zijn!

Na uw aanmelding ontvangt u één week voorafgaand aan deze ledenvergadering de stukken voor deze bijeenkomst alsmede een routebeschrijving.
Graag zien wij u op 8 april a.s.!
Met vriendelijke groet,

Bestuur VNSa

 

Inschrijfformulier - ALV 8 april 2020Na aanmelding ontvangt u één week voorafgaand aan de vergadering een bevestiging met daarbij de benodigde stukken, zoals een agenda, routebeschrijving, jaarverslag van de secre-taris 2019, de financiële stukken 2019 en de notulen van de vergadering van 4 april 2019.