Mr. Van Zijl abonnement

VNSa-leden ontvangen 10% korting op de kosten van het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl

VNSa-leden ontvangen 10% korting op de kosten van het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl. U betaalt dan € 135 (exclusief omzetbelasting) per jaar voor een basis abonnement of € 540 (exclusief omzetbelasting) per jaar voor een plus abonnement.

Basis abonnement

Deelnemers aan het basis abonnement hebben recht op:

   • Periodiek actuele informatie:

Wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) ontvangt u per e-mail een artikel van de nieuwsbrief “Arbeidsrecht Actueel” met beknopte actuele informatie op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing.

   • Attenderingsservice:

Indien wijzigingen optreden op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten nemen, ontvangt u ter signalering een e-mail met tips of waarschuwingen.

   • Telefonische helpdesk:

Tien maal per jaar hebt u bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing recht op kort telefonisch advies. Hierbij gelden een aantal spelregels.

   • Model-arbeidsovereenkomsten:

Met behulp van een wachtwoord hebt u recht op toegang tot het besloten deel van de website van Kantoor Mr. van Zijl (www.kantoormrvanzijl.nl), waar u modellen voor arbeidsovereenkomsten en bijbehorende bepalingen kunt downloaden.

   • Korting:

Indien u opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door ons kantoor hebt u recht op een korting van 10% op de tarieven van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl en register casemanagers van Van Zijl Casemanagement. Deze korting wordt verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde van betaling van de declaraties binnen de betalingstermijn van veertien dagen.

Plus abonnement

Deelnemers aan het plus abonnement hebben daarnaast aanvullend recht op:

   • Attenderingsservice: tips en waarschuwingen (inclusief adviezen)

Bij tips en waarschuwingen ontvangt u niet alleen een signalering van kansen en bedreigingen, maar ook concrete adviezen waarmee u eventueel zelf gewenste acties kunt nemen.

   • Schriftelijke toelichting actualiteiten

U ontvangt schriftelijke toelichtingen op actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen, zoals belangrijke wetsvoorstellen of jurisprudentie.

   • Telefonische helpdesk:

U kunt vaker (25 maal per jaar) gebruik maken van de telefonische helpdesk.

Top abonnement

Voor deelnemers aan het plus abonnement die deelnemen aan het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen wordt de prijs van het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen (€ 900* exclusief BTW per kalenderjaar) voor de eerste deelnemer verminderd met € 600 exclusief omzetbelasting. De aanvullende prijs voor de deelname aan de vier bijeenkomsten van het vaktechnisch overleg bedraagt derhalve: € 300 exclusief BTW. Plus abonnement en deelname aan het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen vormen samen het top abonnement.

Het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen vindt vier maal per jaar plaats op acht locaties verspreid over het land. Deelnemers aan het vaktechnisch overleg kunnen tijdens het overleg zelf onderwerpen aan de orde stellen door het inbrengen van vragen. Daarnaast worden de actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement vooraf zijn toegezonden, waarbij uiteraard ook vragen kunnen worden gesteld.

Prijs voor elke tweede of volgende deelnemer €800* exclusief BTW per kalenderjaar.

* Op basis van een doorlopende aanmelding. In geval van een doorlopende aanmelding is opzegging (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. Bij een eenmalige aanmelding (aanmelding uitsluitend voor het lopende kalenderjaar; facturering in vier termijnen: per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december) + €100 exclusief BTW.

Aanmelden

www.kantoormrvanzijl.nl (ga naar “juridische producten” “Arbeidsrecht Abonnement”). Bij aanmelding a.u.b. vermelden dat u lid van VNSa bent.

Voordeel voor VNSa-leden

10% korting op de kosten van het arbeidsrecht abonnement© (basis abonnement of plus abonnement) .

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht op de website www.kantoormrvanzijl.nl.