Internationale Arbeid

Voor deze workshop ontvang je 49 NIRPA PE-punten

Ook voor de internationaal werkende werknemer blijft de wereld in beweging. In deze studiemiddag gaan we in op de actualiteiten die direct gevolg hebben voor de salarisadministrateur. Denk aan thuiswerken over de grens, internationale aspecten in de salarisadministratie (salarysplit verwerken), woonplaats, verdragswijzigingen, detacheringsregelingen, toepassing belastingverdragen, sociale zekerheid, etc.. Allemaal onderwerpen die het dagelijkse werk beïnvloeden van de salarisadministrateur met personeel en opdrachtgevers die grensoverschrijdend werken (grensarbeiders, uitgezonden en inkomend personeel).

  • Donderdag 16 november 2023 – Aristo Utrecht Lunetten – NIRPA ID nummer: 497938-956144