Privacy policy VNSa

Wij respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze leden.Een vereniging kan niet zonder persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor de ledenadministratie, financiële administratie en activiteiten georganiseerd door de VNSa. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.vnsa.nl en de activiteiten die wij organiseren.Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of het Europese GDPR).

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website bezoekt, deelneemt aan onze activiteiten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen middels deze privacy policy.Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoewettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze website en diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventueel naam werkgever

Login

Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoord en gebruikersnaam. Het wachtwoord kan te allen tijde zelf gewijzigd worden. Deze wijziging kan door ons niet geregistreerd worden.

Social media

Als je social media-functies gebruikt van onze vereniging, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andereinformatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op jouw social media-account.Als je op een webpagina komt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Enquêtes

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een enquête. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het sturen van deze enquête.Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan andere partijen en deze worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Enquêtes van andere partijen, zoals het salarisonderzoek van NIRPA, worden alleen via eenlink aan u gestuurd. Emailadressen voor enquêtes worden niet door ons verstrekt.

Nieuwsbrief

De VNSa verstuurt nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van actualiteiten, acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • -Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie (https://….)
 • -De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben, zoals penningmeester, secretaris en regiocoördinator.
 • -Aanmeldingen/bevestigingen van workshops worden persoonlijk en/of in bcc verstuurd.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens aan het eind van het jaar vernietigd, mits er onbetaalde facturen nog openstaan. In dat geval worden de gegevens aaneen deurwaarder of incassobureau verstrekt. E-mails worden jaarlijks verwijderd en opgeslagen in box.com (heeft een privacy beleid).

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienstte verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Misi fulfilment (mailing), Mailchimp

(nieuwsbrieven), Google Analytics (uitvoeren analyses), box.com (archief) en aan evt. een incassobureau (zie bewaartermijn). Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de AVG.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken.Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen, dan zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Deze verandering wordt ook kenbaar gemaakt via een nieuwsbrief.Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • -Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • -Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijderen van jouw gegevens;
 • -Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens.
 • -Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • -Je mag de toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken.

Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Secretariaat VNSa Bitterkruid 35
3824 ND Amersfoort
Tel.: 088-1155200Email