Samenwerking tussen HR en Salarisadministratie

Voor deze workshop ontvang je 49 NIRPA PE-punten

De raakvlakken tussen salarisadministratie en HR nemen de laatste jaren toe. Denk alleen al aan de werkkostenregeling en bepalen of iemand zelfstandige is of werknemer. Het up to date houden van kennis en het anticiperen op veranderende wet- en regelgeving is vereist. Kijk daarbij over uw eigen vakgebied heen zodat u de verschillende processen goed kan overzien. Het is een meerwaarde voor uw organisatie als u verder kijkt dan uw eigen takenpakket en meedenkt over uw “werkgrens” heen. Samenwerking leidt tot een efficiënter werkproces waarin kans op fouten afneemt en meerwaarde wordt gecreëerd. Deze workshop wordt gegeven door Casper Mons.

  • Woensdag 10 mei 2023 – Aristo Utrecht Lunetten – NIRPA ID nummer: 497934-956140
  • Aansluitend is de Algemene Ledenvergadering.