Arbeidsrecht abonnement© van Van Zijl Advocaten

VNSa-leden ontvangen 10% korting op de kosten van het arbeidsrecht abonnement© (basis of plus) van Van Zijl Advocaten

VNSa-leden ontvangen 10% korting op de kosten van het arbeidsrecht abonnement© (basis of plus) van Van Zijl Advocaten. U betaalt dan:

 • niet € 170 maar € 153 (exclusief omzetbelasting) per jaar voor een basis abonnement;
 • niet € 675 maar € 607,50 (exclusief omzetbelasting) per jaar voor een plus abonnement;
 • niet € 1.050 maar € 945 (exclusief omzetbelasting) per jaar voor een top abonnement.

Basis abonnement
Deelnemers aan het basis abonnement hebben recht op:

 • Periodiek actuele informatie:

Wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) ontvangt u per e-mail een artikel van de nieuwsbrief “Arbeidsrecht Actueel” met beknopte actuele informatie op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing.

 • Attenderingsservice:

Indien wijzigingen optreden op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten nemen, ontvangt u ter signalering een e-mail met tips of waarschuwingen.

 • Telefonische helpdesk:

Tien maal per jaar hebt u bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing recht op kort telefonisch advies. Hierbij gelden een aantal spelregels.

 • Model-arbeidsovereenkomsten:

Met behulp van een wachtwoord hebt u recht op toegang tot het besloten deel van de website van Van Zijl Advocaten , waar u modellen voor arbeidsovereenkomsten en bijbehorende bepalingen kunt downloaden.

 • Korting:

Indien u opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door ons kantoor hebt u recht op een korting van 10% op de tarieven van de advocaten van Van Zijl Advocaten en register casemanagers van Van Zijl Casemanagement. Deze korting wordt verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde van betaling van de declaraties binnen de betalingstermijn van veertien dagen.

Plus abonnement
Het plus abonnement bevat dezelfde diensten als het basis abonnement. Daarnaast hebt u echter recht op de volgende aanvullende diensten:

 • Attenderingsservice: tips en waarschuwingen (inclusief adviezen):

Bij tips en waarschuwingen ontvangt u niet alleen een signalering van kansen en bedreigingen, maar ook concrete adviezen waarmee u eventueel zelf gewenste acties kunt nemen.

 • Schriftelijke toelichting actualiteiten.

U ontvangt schriftelijke toelichtingen op actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen, zoals belangrijke wetsvoorstellen of jurisprudentie.

 • Telefonische helpdesk:

U kunt vaker (25 maal per jaar) gebruik maken van de telefonische helpdesk.

 • Actualiteitencyclus arbeidsrecht en werknemersverzekeringen:

Twee maal per jaar kunt u deelnemen aan een online bijeenkomst waar de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen worden besproken.

Top abonnement
Het top abonnement bevat dezelfde diensten als het plus abonnement.  In plaats van deelname aan de actualiteitencyclus arbeidsrecht en werknemersverzekeringen kunt u echter deelnemen het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen.

 • Deelname aan het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen:

Het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen vindt vier maal per jaar plaats op acht locaties verspreid over het land. Deelnemers aan het vaktechnisch overleg kunnen tijdens het overleg zelf onderwerpen aan de orde stellen door het inbrengen van vragen. Daarnaast worden de actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement vooraf zijn toegezonden, waarbij uiteraard ook vragen kunnen worden gesteld.

Aanmelden
Via de website van Van Zijl Advocaten. Bij aanmelding a.u.b. vermelden dat u lid van VNSa bent.

Voordeel voor VNSa-leden
10% korting op de kosten van het arbeidsrecht abonnement© (basis abonnement of plus abonnement) .
Klik hier voor meer informatie over het arbeidsrecht abonnement© van Van Zijl Advocaten.