WKR

Voor deze workshop ontvangt u 49 NIRPA PE-punten

De WKR is al sinds 2014 verplicht. Toch blijven er vragen over deze regeling. Te denken hierbij valt o.a.: Hoe is het geregeld met het gebruikelijkheids- of noodzakelijkheidsbeginsel? De belastingdienst houdt een bedrag aan van € 2.400 per werknemer als gebruikelijk. Is dit alleen bestemd voor een DGA, die aan het einde van het jaar zichzelf een bonus toekent? Of geldt dit ook voor alle werknemers die bij een kleine werkgever werken? Voor eten op de werkvloer geldt een normbedrag; geldt dit ook voor de horeca of moet je dit aanwijzen als gerichte vrijstelling?

U ziet het, er zijn nog tal van vragen te bedenken over de WKR. Remko Hesse van Foseti praat u hierover helemaal bij.

Dinsdag 15 oktober – Aristo Utrecht –

Ben je geen VNSa-lid, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar info@vnsa.nl

Lukt het niet om aan te melden, bekijk hier de handleiding