Voor en door salarisadministrateurs

 

nirpa121

Voorwaarden VNSa-workshops 2020

 

 • Aanmelden voor een workshop kan tot één week voorafgaand aan de bijeenkomst.
 • De presentatie zal 1 dag voorafgaand aan de workshop digitaal aan de deelnemers worden verstuurd.
 • Er zullen geen handouts (papieren versie) worden uitgereikt tijdens de workshop. Wanneer een spreker toch liever met een papieren presentatie werkt, dan wordt dit in de definitieve bevestiging medegedeeld.
 • Leden die zich al eerder voor een workshop hebben aangemeld of donateurs van de VNSa zijn, betalen voor een workshop € 155. Voor niet-leden bedragen de kosten € 250.
 • Leden, die een zilveren of gouden abonnement hebben, betalen voor een extra workshop € 105 respectievelijk € 80.
 • Workshops, zoals Excel, die één hele dag duren, worden twee workshops gerekend voor leden. Voor niet-leden bedragen de kosten € 310. Deze dag is inclusief lunch.
 • De (eventuele) factuur wordt 3 weken voor de workshop verstuurd. Als de factuur niet voor aanvang van de bijeenkomst is betaald, kan er niet worden deelgenomen aan de workshop.
 • Kosteloos annuleren kan tot 3 werkdagen voor aanvang van de workshop.
 • Bij het niet verschijnen bij een workshop, wordt de workshop als genoten beschouwd.
 • Wanneer men niet verschijnt bij een betaalde workshop, wordt er geen stornering van de betalingen gedaan.
 • Daar het lidmaatschap persoonlijk is, is het niet mogelijk zich te laten vervangen door een ander persoon.
 • Wanneer er een collectiviteit is afgesloten, kan een werkgever een andere collega als vervanger sturen naar de workshop. Dit dient één week voorafgaand aan de bijeenkomst worden gemeld aan het secretariaat.
 • Bij aanvang van de workshop dient iedereen de deelnemerslijst te tekenen. Wanneer dit niet wordt gedaan, wordt er geen certificaat van het NIRPA verstrekt en worden de kosten voor het niet verschijnen in rekening gebracht.
 • Certificaten voor het NIRPA worden na afloop van de workshop digitaal verstrekt.
 • Bij elke workshop is een bestuurslid aanwezig. Mocht iets niet in orde zijn (zoals airconditioning, lichtinval, etc.) , dan kan het bestuurslid hierover worden aangesproken. Ook voor overige vragen kan men bij deze terecht.

De meeste workshops worden gehouden van 13.30 tot 17.00 uur, tenzij anders is aangegeven.  Onze vaste locaties zijn: Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Per workshop wordt voor een workshop door het NIRPA 49 PE-punten gegeven, tenzij anders is aangegeven. In verband met de interactiviteit worden de meeste workshops gehouden voor 25 personen. Bij de workshops Actualiteitendag en Excel kan dit aantal afwijken. Daarnaast kunt u uw vragen vooraf stellen, zodat de spreker/spreekster hiermee rekening kan houden in de presentatie.


Mocht dit niet in hun presentatie passen, dan zal uw vraag door het secretariaat worden doorgestuurd (dit geldt alleen voor deelnemers aan een betreffende workshop).

Wat zijn de onderwerpen voor 2020?

 

 


 

arbeidsrecht

 

Nieuwe Datum: 08-09-2020
Plaats:  BCN Zwolle

Marie-José Spieringhs van Schakenraad Advocaten houdt ons al jaren op de hoogte van de veranderingen in het arbeidsrecht. Uit de evaluaties van voorgaande jaren kwamen ook vragen over (arbeids)overeenkomsten. Moeten bestaande arbeidscontracten door de invoering van de WAB worden aangepast? Of kan je ook volstaan met een bijlage bij het contract? Wat kan je mondeling afspreken of moet je alles op papier zetten?  Zijn bedingen in een personeelshandboek leidend of de wet c.q. cao? Als je een overeenkomst van opdracht heb, hoe kan er dan toch van schijnzelfstandigheid sprake zijn?


Marie-José vertelt ons alle ins en outs over de diverse overeenkomsten en bijbehorende zaken alsmede eventuele actuele wijzigingen in het arbeidsrecht.

cybercrime speuren

Datum: 15 september 2020
Plaats: Aristo Utrecht

 

Heeft een salarisadministrateur met cybercrime te maken? Het antwoord hierop is volmondig: JA! Vooral de MKB-ers en zelfstandigen onder onze salarisadministrateurs kunnen hiermee te maken hebben. In het programma Opgelicht komt cybercrime geregeld aan de orde.  In deze workshop leert u op interactieve wijze en in begrijpbare taal, waar de hedendaagse risico's en gevaren liggen op het 'menselijk vlak' van informatiebeveiliging. Tijdens de training wordt u bewust gemaakt van de invloed en verantwoordelijkheden, die u zelf hebt als het gaat om risicopreventie en informatiebeveiliging.  In deze workshop ziet u tevens een demonstratie van een hacker. Daarnaast worden de juridische aspecten nader toegelicht.

 

Deze workshop wordt gegeven door Ben Litjens van Cosol tezamen met Next Tech security.

Cosol zet zich in om MKB en ZZP veilig te maken o.a. via hun dienst Siamak (www.siamak.nl)

VNSa Logo

 

 

Datum: 3 november 2020
Plaats: Aristo Amsterdam


Vorig jaar hebben wij een vernieuwde loonbeslagen-workshop gehouden. Deze workshop werd gepresenteerd door het Nibud en Wijzer in Geldzaken van het Ministerie van Financiën. Deze workshop is zeer goed beoordeeld en daarom willen wij deze in 2020 wederom geven.

In deze workshop gaan we in op de volgende vragen: Hoe kan je een werknemer in geldzorgen helpen? Hoe kan je het ziekteverzuim van een werknemer met geldproblemen voorkomen? Hoe wordt tegenwoordig de beslagvrije voet berekend? Wie zijn preferente schuldeisers? Is de Belastingdienst of het UWV nog wel preferent? En wat moet je doen bij meerdere beslagleggers?

Deze workshop is ook zeer geschikt voor de HRM'ers.

 pensioen1

Datum: 27 oktober 2020
Plaats: Aristo Utrecht


Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief is wederom bereid om een workshop over pensioenen te geven. In pensioenwereld staat de tijd niet stil en roept veel vragen op, zoals o.a.:
-  Het pensioenakkoord: de inhoud én de gevolgen voor de praktijk
-  Pensioenlasten: hoe krijg ik zicht in en grip op de steeds maar stijgende pensioenlasten.
-  Pensioenwijziging: inzicht in de (on)mogelijkheden en de gevolgen van een wijziging van de pensioenregeling


Jaap Harmsen gaat o.a. deze vragen allemaal behandelen. En mochten er nog andere wijzigingen komen voor 2020 of in de nabije toekomst, dan zal hij deze zeker behandelen. En Jaap kennende..., het wordt nog leuk ook!

sociale zekerheid actualiteitendag

Datum: 8 oktober 2020
Plaats: Aristo Eindhoven


De sociale zekerheid in 2020 staat niet stil. Te denken valt hier o.a. aan het wegvallen van de sectorpremies in verband met de WAB. Wat is er nog meer veranderd door de WAB? Hoe gaat de premiedifferentiatie in de WW? Wat gaat er veranderen in de WIA en de premiekortingen? En welke subsidies kan een werkgever nog krijgen bijvoorbeeld voor een WIA/WAO/Wajong-werknemer? En wat zijn de nieuwe plannen die voortkomen uit de commissie regulering van werk?
Deze vragen worden door Marjol Nikkels of Ruud ter Leede van CS opleidingen in deze workshop behandeld.

werkkostenregeling

Datum: 22 september 2020
Plaats: Aristo Eindhoven

 

De WKR is al sinds 2014 verplicht. Toch blijven er vragen over deze regeling. Te denken hierbij valt o.a.: Hoe is het geregeld met de gebruikelijkheids- of noodzakelijkheidsbeginsel? De belastingdienst houdt een bedrag aan van € 2.400 per werknemer als gebruikelijk. Is dit alleen bestemd voor een DGA, die aan het einde van het jaar zichzelf een bonus toekent? Of geldt dit ook voor alle werknemers die bij een kleine werkgever werken? Voor eten op de werkvloer geldt een normbedrag van € 3,35; geldt dit ook voor de horeca of moet je dit aanwijzen als gerichte vrijstelling?


U ziet er zijn nog tal van vragen te bedenken over de WKR. Janita Klomp van 2Xplain praat u hierover helemaal bij.

 

excel

 

Beginners:          7 juli 2020 Nieuwegein - Examenburo (hele dag)
Gevorderden:    27 augustus 2020 Epe – Groen Uitzendbureau
Vergevorderden:  6 oktober 2020 Aristo Amsterdam


Na het grote succes van vorig jaar en naar aanleiding van de evaluatieformulieren worden er een drietal workshops Excel door Jan Bolhuis van ExcelXL in verschillende niveaus gegeven. Let wel: deze workshops zijn niet geschikt voor Apple/Mac-gebruikers!


Voor deze workshops moet u een laptop meenemen (extra laptops zijn niet beschikbaar)


Twee workshops beslaan een hele dag. Dit betreft de workshop voor beginners. Deze is voor degene die enige basiskennis van Excel heeft en er regelmatig mee werkt, maar meer van Excel wil weten
In de workshop voor gevorderden worden draaitabellen en dashboards behandeld.Voor deze twee bijeenkomsten van een hele dag worden twee workshops gerekend. Mocht u dus een normaal abonnement hebben, dan moet u een extra workshop hiervoor betalen. Bij een zilveren en gouden abonnement worden twee workshops gerekend. De lunch is in tegenstelling tot vorig jaar gratis. Voor degene die niet lid zijn van de VNSa bedraagt de workshops van een hele dag € 310. Voor de bijeenkomsten van een hele dag worden 94 PE- punten gegeven door het NIRPA.


De workshop voor vergevorderden behandeld o.a de inleiding voor macro's. Deze bijeenkomst duurt een halve dag en hiervoor worden 49 punten gegeven.

 

grensoverschrijdend

Datum: 29 september 2020
Plaats: Aristo Utrecht

Carlo Douven is al een aantal jaren onze spreker voor grensoverschrijdend werken. Wat is er in 2020 veranderd? Hoe bepaal je of iemand in de 30% regeling valt of waar is de werknemer belasting- en premieplichtig en welke financiële gevolgen heeft dat? Daarnaast nog een hot item: wat voor invloed heeft de Brexit op de salarisadministratie? Op moment van dit schrijven is de Brexit nog niet tot stand gekomen.

actualiteitendag1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 december 2020 in Aristo Utrecht
3 december 2020 in BCN Zwolle
8 december 2020 in Aristo Amsterdam
10 december 2020 in Aristo Eindhoven

 

Elk jaar besluiten wij met een workshop Actualiteitendag. Deze wordt gegeven door Ton Mertens (in Utrecht en Amsterdam) en Joris Weijers (in Zwolle en Eindhoven). Zij vertellen ons alle belangrijke nieuwe wijzigingen in salariswereld voor het jaar 2021. Afgelopen jaar (2019) was deze workshop zo druk bezocht, dat wij voor sommige plaatsen een wachtlijst hebben moeten bijhouden. Wanneer er teveel mensen voor deze workshop aanmelden, wordt er in januari van het volgende jaar (2021) nogmaals een workshop ingepland.


De workshops worden gehouden voor 50 personen per locatie. Voor deze workshop worden er 33 PE-punten door het NIRPA gegeven.

 

IMG 2379